Vé tàu lửa Hà Nội đi Cổ Phúc giá rẻ tại đường sắt bắc nam

 1. Vé tàu Hà Nội - Cổ Phúc

  Từ Từ 14.06
  Khoảng cách: 165km.
  Tần suất: 1 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 61.000đ đến 239.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC3
  .
  76
  98
  123
  213
  200
  176
  239
  239
  61
  213
  LC3
  06:10
  11:17
  05:07
  32
  13
  .
 1. Lịch chạy tàu các tuyến Vé tàu lửa Hà Nội đi Cổ Phúc giá rẻ tại đường sắt bắc nam tour giá rẻ

phòng vé máy bay - vé máy bay
1900 63 69 63